BIOOTPAD - TEHNOLOGIJELBM osnovan je 1980. g. kao servis kuhinjskih profesionalnih strojeva američke korporacije Hobart iz Ohio.

Godine 1995. LBM servis se transformira u LBM Commerce Export - Import i time uz servisiranje započinjemo s prodajom profesionalnih kuhinjskih strojeva.

2001. godine uveli smo prema standardu HACCP na naše tržište razne tehnologije za proces Biootpada. Za tvornicu LINCAT-IMC iz Ujedinjenog Kraljevstva za koje smo postali njihov glavni distributer za Jugoistočnu Europu 2008. godine. uvozimo mlinove i dehidratore za biootpad. Novu suradnju za Jugoistočnu Europu ostvarili smo sa BERCA BRAND iz Španjolske proizvođača kompostera Bighanna sa kojom se također povezujemo u BERCA GROUP.

Povezujući se sa ovom grupacijom, možemo zadovoljiti potrebe klijenta od najmanjih do najvećih kapaciteta kompostiranja biootpada, pred-kompostne tehnologije, biofilteri, drobilice za zeleni otpad, strojevi za prosijavanje, strojevi za zbrinjavanje sanitetskog otpada, obradu otpada stoke, fermentacijska kompostiranja, kompaktori preše itd…