PROIZVODI
LINCAT – IMC
WASTE MANAGMENT
kompletna ponuda Lincat proizvoda na linku:
https://www.lincat.co.uk

MLINOVI ZA ORGANSKI OTPAD

– kapaciteti od 400 – 1850 obroka dnevno
Ispod sudopera
Ugradbeni u radnu plohu
SamostojećiDEHIDRATOR

Dehidrator Waste Pro 2 – SPAJANJE SA MLINOVIMA
- dehidracija centrifugom
- senzori kada je kanta puna
- samočišćenje sistema pritiskom na gumb
Kapacitet ovisi o snazi mlinca
Modeli mlinaca koji su kompatibilni sa Waste Pro dehidratorom: 723, 725, 726, 825, 826, 825 ds, 904, 1204, 1604

WASTESTATION – TVORNIČKI SPOJENI MLIN I DEHIDRATOR


Kombinacijom mlinca i dehidratora smanjujemo:
- volumen i težinu organskog otpada do 80%!
- mjesto skladištenje namjenjeno organskom otpadu
- troškove odvoza otpada
- neugodne mirise

COMPACT WASTE STATION –

Za kuhinje srednjih kapaciteta do 850 obroka dnevno

REMOTE WASTE STATION

WASTE STATION

Za kuhinje velikih kapaciteta do 1850 obroka dnevno

Za kuhinje gdje je prostor ograničen ili je želja klijenta da dehidrirani organski otpad nije u huhinji. Razdvojena jedinica dehidratora može biti udaljena do 55 metara od jedinice mlina


KOMPAKTOR

IP 400
IP 500
IP 600
IP 700
Kompresira otpad (kartone, plastiku, limenke,...)
- smanjuje volumen za 80%
Mogu proizvesti kompaktirane vreće od:
- 18kg, 55 litara
- 30kg, 110 litara
- 40kg, 210 litara
- 240 litara kanta za smećeIVC KOMPOSTER

Organski otpad nakon dehidratora, savršeno je pripremljen za ovaj komposter. Kombinacijom dehidriranog organskog otpada i dodavanjem peleta, iz IVC kompostera dobivamo kompost 1. klase! Postoje 3 modela kompostera, a najveći model IVC 7000 zadovoljava kapacitet 4-5 velikih hotela. Hoteli, kampovi, reciklažna dvorišta, otoci itd. svoj organski otpad mogu pretvoriti u kompost i koristiti ga za svoje potrebe ili plasirati dalje na tržište.

Kompostiranje je dobro uspostavljena, prirodna metoda koja bez aditiva od organskog materijala proizvodi visoko nutritivan proizvod za poboljšanje kvalitete tla. Omogućuje proizvođaču otpada usvojiti 100% pristupa na raspolaganje svojim otpadom i time osigurati svoje skretanje od ekološki neprihvatljivih odlagališta ili spalionica. Stvara idealne uvjete u kojima djeluje na mikrobe u organskom otpadu. Procesom natapanja i dehidracije, u roku 6 tjedana dobivamo visoko kvalitetan kompost.
ECO-SMART
FERMENTATIVE DECOMPOSER - DRYER

Ubacuje se biootpad, te u roku 18-24h reducira volumen i masu za 90-95%Operation
Discharging Condensed Water