Slika 1

BIGHANNA COMPOSTERS

Posjetite BigHanna.com
Slika 4
Slika 6
Slika 2
Slika 3
Organski otpad nakon dehidratora, savršeno je pripremljen za ovaj komposter. Kombinacijom dehidriranog organskog otpada i dodavanjem peleta, iz BIGHANNA kompostera dobivamo kompost 1. klase! Postoje modeli od najmanjih kapaciteta do najvećih (reciklažna dvorišta, resorti,hoteli, grupacije hotela, otoci) svoj organski otpad mogu pretvoriti u kompost i koristiti ga za svoje potrebe ili plasirati dalje na tržište. Kompostiranje je dobro uspostavljena, prirodna metoda koja bez aditiva od organskog materijala proizvodi visoko nutritivan proizvod za poboljšanje kvalitete tla. Omogućuje proizvođaču otpada usvojiti 100% pristupa na raspolaganje svojim otpadom i time osigurati svoje skretanje od ekološki neprihvatljivih odlagališta ili spalionica. Stvara idealne uvjete u kojima djeluje na mikrobe u organskom otpadu. Procesom natapanja i dehidracije, u roku 6 tjedana dobivamo visoko kvalitetan kompost.