original U.S.A.

IMC 523 (UK) - ugradnja ispod sudopera
Namijenjen je za kuhinje manjeg kapaciteta.
Pogodan je za manje restorane, školske i studentske kuhinje, kantine poslovnih objekata...
(standard HACCP)
Kapacitet 100kg/h ili do 200 obroka
IMC 725 (UK) - ugradnja ispod radnog stola.
Namijenjen je za kuhinje većeg kapaciteta.
Pogodan je za veće restorane, bolnice,
školske i studentske kuhinje, kantine poslovnih objekata...
Pogodnosti su: snažniji motor, veći kapacitet komore i dvosmjerna rotacija.
(standard HACCP)
Kapacitet 400kg/h ili do 800 obroka.
IMC 726 (UK) - samostojeći.
Namijenjen je za kuhinje većeg kapaciteta.
Pogodan je za veće restorane, bolnice,
školske i studentske kuhinje, kantine poslovnih objekata...
Pogodnosti su: snažniji motor, veći kapacitet
komore i dvosmjerna rotacija.
(standard HACCP)
Kapacitet 400kg/h ili do 800 obroka.
IMC 825 DS (UK) - samostojeći.
Namijenjen je za kuhinje većeg kapaciteta.
Pogodan je za veće restorane, bolnice,
školske i studentske kuhinje, kantine poslovnih objekata.
Pogodnosti su: snažniji motor, veći kapacitet komore i dvosmjerna rotacija.
(standard HACCP)
Kapacitet 700 kg/h ili do 1450 obroka.

Dehidrator Waste Pro 2
- dehidracija centrifugom
- senzori kada je kanta puna
- samočišćenje sistema pritiskom na gumb
Kapacitet ovisi o snazi mlinca
Modeli mlinaca koji su kompatibilni sa Waste Pro dehidratorom: 723, 725, 726, 825, 826, 825 ds, 904, 1204, 1604

WASTE STATION
Mlinac sa dehidratorom
Mlinac sa dehidratorom kompletiran u 1 metarskom stolu.
Kombinacijom mlinca i dehidratora smanjujemo:
- volumen i težinu organskog otpada do 80%!
- mjesto skladištenje namjenjeno organskom otpadu
- troškove odvoza otpada
- neugodne mirise

Kompaktor

IP 400
IP 500

IP 600
IP 700

Kompresira otpad (kartone, plastiku, limenke,...)
- smanjuje volumen za 80%

Mogu proizvesti kompaktirane vreće od:

- 18kg, 55 litara

- 30kg, 110 litara
- 40kg, 210 litara
- 240 litara kanta za smećeIVC komposter
Organski otpad nakon dehidratora, savršeno je pripremljen za ovaj komposter. Kombinacijom dehidriranog organskog otpada i dodavanjem peleta, iz IVC kompostera dobivamo kompost 1. klase! Postoje 3 modela kompostera, a najveći model IVC 7000 zadovoljava kapacitet 4-5 velikih hotela. Hoteli, kampovi, reciklažna dvorišta, otoci itd. svoj organski otpad mogu pretvoriti u kompost i koristiti ga za svoje potrebe ili plasirati dalje na tržište.Kompostiranje je dobro uspostavljena, prirodna metoda koja bez aditiva od organskog materijala proizvodi visoko nutritivan proizvod za poboljšanje kvalitete tla.
Omogućuje proizvođaču otpada usvojiti 100% pristupa na raspolaganje svojim otpadom i time osigurati svoje skretanje od ekološki neprihvatljivih odlagališta ili spalionica.
Stvara idealne uvjete u kojima djeluje na mikrobe u organskom otpadu.
Procesom natapanja i dehidracije, u roku 6 tjedana dobivamo visoko kvalitetan kompost.